رویه‌های بازگرداندن کالا

در صورتی که محصول ارسال شده توسط تولید کننده با موارد ذکر شده و توافق شده بصورت کتبی تطلبق نداشته باشد باید به تولید کننده بازگردانده شود وپول مصرف کننده پس داده شود. با توجه به اینکه ماهان برند در این موضوع ذی نفع نمی باشد پس هیچ مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.